Game Online

CC là gì trong game? Phân loại CC và cách đối phó hiệu quả

CC là gì trong game? Phân loại CC và cách đối phó hiệu quả

CC (Crowd Control) là thuật ngữ trong game để chỉ các hiệu ứng có khả năng khống chế, làm chậm…
Back to top button